Select Page

Automatisme porta corredissa resistent al foc

Automatisme porta corredissa resistent al foc

Comoditat sense barreres
Avui dia es dissenyen els edificis públics incloent portes automàtiques.
Edificis i establiments tals com a aeroports, hotels, restaurants, comerços, etc., tenen les entrades i les sortides automatitzades oferint importants avantatges.
Les portes automàtiques ofereixen a més una major comoditat a persones amb minusvalideses físiques, facilitant l’accés.

Disseny creatiu
La porta automàtica Gilgen destaca per un disseny que s’integra perfecta­ment en el seu entorn. Les altes exigeixen­cias dels dissenyadors, decoradors i arquitectes es compleixen amb les múltiples configuracions possibles.

Seguretat
L’automatisme de porta corredissa Gilgen SLX-M garanteix elevats nivells de seguretat. En funció de la confi­guración que es triï, es minimitzen els actes vandàlics, es garanteix la ruta d’evacuació, s’assegura una via de esca­pe ràpida en cas d’emergència, etc. Fins i tot en les condicions més extremes s’assegura un funcionament continu i intensiu.

Portes automàtiques redundants per a utilització en sortides d’emergència i rutes d’evacuació
Les portes automàtiques poden estar equipades amb un sistema primari i un altre auxiliar. Tots els components de tots dos sistemes estan supervisats. Això garanteix que almenys un d’aquests sis­temes realitzi l’obertura d’emergència sota qualsevol incidència. El muntatge d’aquests sistemes redundants no afecta a l’elegant i estilitzat disseny de la porta.

Obertura d’emergència mitjançant cable elàstic per a la seva utilització en sortides d’emergència i rutes de eva­cuación, conforme a CO 48 (França) En cas de tall de subministrament elèctric, el cable elàstic incorporat obre la porta. Es recomana combinar amb la bateria d’emergència.

Opció telescòpica
L’automatisme Gilgen SLX-M està disponible en versió telescòpica. El moviment de les fulles en la mateixa adreça maximitza l’ample de pas en espais limitats.

Tancament multipunto FLUVERI
El tancament multipunto FLUVERI aporta a la porta GILGEN un significatiu incre­mento de seguretat, robustesa i qualitat. Aquest mecanisme permet bloquejar i donis­bloquejar les fulles corredisses de forma ràpida, segura i fiable.
El mecanisme FLUVERI s’instal·la a l’interior del perfil vertical de la fulla corredissa. El resultat és la màxima protecció contra intrusos, eliminant la possibilitat de forçar l’obertura de la porta, per exemple, mitjançant palanca.

Avantatges tècnics de muntatge i man­teniment:
Possibilitat d’assemblatge previ en taller, per a una instal·lació final simple i ràpida.
El disseny del cobertor facilita l’accés dels tècnics en el manteniment.
El subministrament elèctric a les fulles co­rrederas (per a sistemes d’alarma en el vidre, o vidres de discreció) es realitza amb un senzill perfil addicional.

Seguretat homologada
L’organisme TÜV certifica el automatis­mo SLX-M segons la normativa vigent complint amb els requisits corres­ponents

 


Dades tècniques de l’automatisme Gilgen SLX-M

Velocitat d’obertura/tancament 0,03 – 0,8 m/s
 Permanencia en obert 0 – 45 s
 Alimentació 230 VAC, 50 Hz
115 VAC, 60 Hz
Força motriu estàtica máx. 150 N
Grau de protecció IP 23
Tensió de control  24 VDC
Potència 280 W
Temperatura ambient de -15 a +50 °C
Pes màxim per fulla 1 x 150 kg
2 x 150 kg
Pes màxim fulla redundant 1 x 150 kg
2 x 150 kg

Demani informació Automatisme corredissa resistent al foc