Select Page

Sensors i selectors portes de seguretat

L’últim en tecnologia de sensors

La seva seguretat, en primer lloc
La protecció de les persones és una part essencial del funcionament de les porta automàtiques Gilgen. La presència de persones o objectes en l’entorn immediat de la porta, activa els elements de seguretat integrats impedint així ser copejats per les fulles.

Sensor Combi-Scan: obre i protegeix
El Combi-Scan activa l’obertura de la porta. L’infraroig actiu assegura la permanència de la porta en posició oberta fins que no hi hagi persones o objectes a la seva zona de tancament.
El Combi-Scan disposa d’un sistema d’acte-control continu que garanteix el seu funcionament correcte a tot moment. Existeixen característiques que poden configurar-se segons el tipus d’utilització, per exemple, la detecció del sentit de moviment o l’activació del filtre de tràfic de pas, per minimitzar les operacions d’obertura innecessàries.

Control dels tancaments secundaris laterals
La funció opcional Side Scan (escanejo lateral) incorporada en l’automatisme Gilgen SLX-M proporciona la màxima seguretat per a les zones laterals de la porta. Protegeix a les persones que es troben a la zona de moviment, mentre les fulles de la porta s’obren. Com a alternativa es poden instal·lar fulles de protecció que impedeix la presència de persones o objectes a la zona de recorregut de les fulles en obrir-se aquestes.

Limitació de la potència
Les forces estàtiques i dinàmiques establertes segons les normatives vigents, són respectades en totes les situacions.Funcionament còmode

Les portes automàtiques Gilgen disposen de selectors de funcions moderns que formen una base per a un accés còmode i segur.

Automàtic

SENSORES_Y_SELECTORES_AUTOMATISMOS_STANDARD_6

La porta s’obre al rebre una senyal d’obertura . La porta no està bloquejada
Nit

SENSORES_Y_SELECTORES_AUTOMATISMOS_STANDARD_7

La porta està bloquejada. La senyal d’obertura sols es pot donar mitjançant un polsador, un contacto de clau o un dispositiu de control d’accés.
Oberta La porta se abre y permanece abierta.
Manual

SENSORES_Y_SELECTORES_AUTOMATISMOS_STANDARD_8

La porta està alliberada. Les fulles corredisses poden moure’s manualment.
Sortida

SENSORES_Y_SELECTORES_AUTOMATISMOS_STANDARD_9

SENSORES_Y_SELECTORES_AUTOMATISMOS_STANDARD_10

La porta funciona en mode “sentit únic”, és a dir, sols queda activat un element d’obertura per obrir la porta (per exemple el de l’altre costat interior en els horaris de tancament de les botigues). La porta està bloquejada

Demani informació Sensors i selectors portes de seguretat